Няколко думи за ДГ № 186 "Деница"

ДГ № 186 „Деница“ е снована през 1975г., с дългогодишен опит и установени традиции вече 48 години.

Нашата главна цел е да съхраним детството като ценност и да създадем благоприятна среда за учене през целия живот и осигуряване физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето.

Повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби, интереси, потребности и потенциала на всяко дете.

Мисия

Да се формират и усъвършенстват способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето – Европа в България и България в Европа с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден. Възпитание в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции.

Визия

ДГ № 186 „Деница” е модерна и привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, гарантираща условия и предпоставки за съхранение на детето и детството като ценност и равен шанс при постъпване в училище. ДГ № 186 „Деница” изразява подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето.

Педагогическите принципи и цели на ДГ № 186 „Деница“ са съобразени със Закона за предучилищното и училищното образование на Република България и Наредба № 5 за предучилищното образование.

От особено значение за нас е взаимната работа с родителите, затова всеки ден ние информираме как е преминал денят на детето в детската градина чрез въвеждане на образователна информация и изпращане на рипорт през „OneBook“ – най-голямата платформа, дигитализираща всички процеси в образованието.

ДГ № 186 "Деница" предоставя следните услуги

Обучение чрез игра

Игрите влияят положително на емоционалните преживявания на децата, а емоциите от своя страна помагат за по-лесното усвояване на информацията, което прави процеса на обучение и възприемане на нов материал много по-ефективен. Чрез емоциите се създава силна връзка между учебното съдържание и децата.

Грижа и любов

 • Педагози - висококвалифицирани професионалисти за качествено образование и всеотдайна грижа.
 • Работа с логопед.
 • Работа с психолог.
 • Медицински екип – грижещ се ежедневно за здравето на малчуганите.

Образователн услуги

Допълнителни образователни дейности и спортни активности.

 • Английски език
 • Приложни изкуства
 • Йога
 • Народни танци
 • Латино
 • Класически балет
 • Футбол
Професията ни е мисия, изискваща професионализъм и много любов.
...
Директор
Все още не сте убедени?

Ако искате да получите повече информация за ДГ  № 186 "Деница" или искате да я видите отвътре, не се колебайте да насрочите среща. 

Приемно време на директор

вторник и четвъртък

14.00-16.00 ч.