Конкурси

Обява за провеждане на допълнителни образователни дейности за учебните 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 години

Заповед за изменение на заповед за утвърждаване на класираните и спечелили кандидати за ДОД в ДГ № 186 “Деница”

Протокол на комисита за преразглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на ДОД в ДГ № 186 “Деница”

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образовтелни дейности (ДОД)

Заповед за утвърждаване на класираните и спечелили кандидати за допълнителни образователни дейности в ДГ № 186 “Деница”

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 186 “Деница”

Схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”

Обявление